30e editie Bigtwin Bikeshow & Expo: Een ongekend succes!

Bigtwin Bikeshow 2023

Al dertig jaar lang is de Bigtwin Bikeshow & Expo dé plek waar de customscène tot leven komt. Het is een van de meest toonaangevende motorshows in de wereld van custombikes. En de recente editie van 2023 was een doorslaand succes! Met maar liefst 17.726 bezoekers, 114 deelnemers aan de bikeshow en 124 exposanten kunnen we met trots terugkijken op deze prestatie.

Galina Suitela, brand coördinator van Bigtwin Bikeshow & Expo, vertelt enthousiast: “Met de hulp van vele prominente partijen houden we de customscène levendig. Dit evenement brengt alles samen. We willen bezoekers inspireren en vermaken, en we zijn blij dat zoveel liefhebbers van custombikes de weg naar ons evenement hebben gevonden en hebben kunnen genieten van al het moois in de bikeshow en op alle stands.”

Een sensationele bikeshow

Met maar liefst 114 deelnemers in de internationale bikeshow was er voor bezoekers meer dan genoeg om van te genieten. In elke categorie waren er schitterende creaties te bewonderen, waarvan de winnaars te bewonderen waren in Winners Plaza. De V8 Twin Turbo van Otto Nijs werd uitgeroepen tot Best of Show. Een terechte winnaar!

Een boordevol programma

De 124 exposanten waren weer vertegenwoordigd met een gevarieerd aanbod. Van gerenommeerde importeurs zoals Harley-Davidson en Indian Motorcycle tot pinstripers en custombouwers. Naast de vele standhouders was er elke dag veel te zien en te beleven. In de Chopperzone werd live een chopper gebouwd, in het Bigtwin Biker Café waren er de hele dag door erotische shows en speelde de Aaron Ashbury Band het dak eraf. Op verschillende stands werden ook diverse ambachten live uitgeoefend. Kortom, er was voor ieder wat wils!

Gerard van den Akker Oeuvreprijs

Ter ere van het 30-jarig jubileum werd dit jaar voor het eerst de Gerard van den Akker Oeuvreprijs uitgereikt. Gerard van den Akker zelf won deze prijs bij de eerste uitreiking. Voortaan zal deze prijs jaarlijks worden toegekend aan iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt in de customscène. Een mooie manier om de grootheden in deze wereld te eren en te waarderen.

Noteer de datum!

De volgende Bigtwin Bikeshow & Expo staat alweer gepland. Noteer vrijdag 1 tot en met zondag 3 november 2024 in je agenda, want dan vindt dit spectaculaire evenement plaats in Expo Houten. Mis het niet en beleef de wereld van custombikes op zijn best! We hopen je te zien op de volgende editie van de Bigtwin Bikeshow & Expo!

_________

30th edition of Bigtwin Bikeshow & Expo: An unprecedented success!

For thirty years now, the Bigtwin Bikeshow & Expo has been the place where the custom scene comes to life. It is one of the most influential motorcycle shows in the world of custom bikes. And the recent 2023 edition was a resounding success! With a whopping 17,726 visitors, 114 participants in the bikeshow, and 124 exhibitors, we can proudly look back on this achievement.

Galina Suitela, brand coordinator of Bigtwin Bikeshow & Expo, enthusiastically shares: “With the help of many prominent parties, we keep the custom scene alive. This event brings everything together. We want to inspire and entertain our visitors, and we are thrilled that so many custom bike enthusiasts have found their way to our event and have been able to enjoy all the beauty in the bikeshow and at all the booths.”

A sensational bikeshow

With a total of 114 participants in the international bikeshow, there was more than enough for visitors to enjoy. In each category, there were magnificent creations to admire, and the winners were showcased in Winners Plaza. Otto Nijs’ V8 Twin Turbo was named Best of Show. A well-deserved winner!

A packed program

The 124 exhibitors were once again represented with a diverse offering. From renowned importers like Harley-Davidson and Indian Motorcycle to pinstripers and custom builders. In addition to the many exhibitors, there was plenty to see and experience every day. A chopper was built live in the Chopperzone, erotic shows entertained guests at the Bigtwin Biker Café all day long, and Aaron Ashbury Band rocked out on stage. Various stands also showcased live demonstrations of various crafts. In short, there was something for everyone!

Gerard van den Akker Lifetime Achievement Award

In honor of the 30th anniversary, the Gerard van den Akker Lifetime Achievement Award was presented for the first time this year. Gerard van den Akker himself won this award at the inaugural ceremony. From now on, this award will be presented annually to someone who has made extraordinary contributions to the custom scene. A great way to honor and appreciate the legends in this world.

Save the date!

The next Bigtwin Bikeshow & Expo is already scheduled. Mark Friday, November 1st to Sunday, November 3rd, 2024 in your calendar because this spectacular event will take place at Expo Houten. Don’t miss out and experience the world of custom bikes at its best! We hope to see you at the next edition of Bigtwin Bikeshow & Expo!