Roadtrip International Indian Rally France

Een groep van vijf ‘Silent Grey Fellows’, onderneemt in 2018 een roadtrip vanuit Nederland naar het Internationale Indian treffen in Frankrijk. Hun inventieve ‘ABC-Z lijst’ voor pech en panne onderweg bewijst haar nut en het voltallige gezelschap beleeft een onbetaalbaar mooie tijd met elkaar en hun klassieke Amerikanen.

Artikel gepubliceerd in Bigtwin 411 – december 2020. Nummer bestellen? Klik hier