Sinds 1 februari is het verboden om zelf een accu te vullen. Het verbod bestond al langer maar is nu uitgebreid voor (o.a.) zwavelzuur. Het doel is om te voorkomen dat stoffen waarmee mensen zelf explosieven kunnen maken nog vrij verkocht worden. We zien de gemiddelde automobilist nog niet 1-2-3 zijn eigen accu vullen maar er zijn nog genoeg motorrijders die dat wel deden. De stof waar het in dit geval om gaat is dus zwavelzuur en het verbod geldt in het verlengde hiervan ook voor zuurpakketten die in sommige gevallen werden meegeleverd met onderhoudsvrije accu’s. Zwavelzuur mag alleen nog maar verkocht worden met een speciale vergunning.  Zogenaamde ‘onderhoudsvrije’ accu’s moeten door de dealer / leverancier vooraf gevuld worden. En alsof we nog niet genoeg aan regels en registraties hebben in dit land moeten motordealers verdachte transacties, verlies en diefstal van ‘precursoren’ (uitgangsstof voor explosieven) binnen 24 uur te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën…